รายงานการวิจัยการศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้ สูงอายุและครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

The experience of chronic illness of the elderly and families in Northeast, Thailand /

คณะผู้วิจัย หัวหน้าโครงการ วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

Main Author: วรรณภา ศรีธัญรัตน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
Subjects: การพยาบาลผู้สูงอายุ -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- วิจัย
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
โรคเรื้อรัง -- ในวัยชรา -- วิจัย
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Research

Call Number: W20.5 ว255ร 2550
Copy 1
Available