การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน /

โดย ศักดา ศิริพันธุ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ศักดา ศิริพันธุ์, สมชนก ภาสกรจรัส, พรกมล มานะกิจ, วันดี ม่านศรีสุข, ลาวัลย์ ธนาสว่างกุล, สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548
Subjects: พลอยเนื้อแข็ง –– การตลาด –– จีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD9747.C62 ก522 2548
Copy 1
Available