การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย /

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

No Cover Image
Main Author: เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ประชาธิปไตย ไทย การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไทย
สิทธิของพลเมือง
ไทย การเมืองและการปกครอง การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1749.A15 ส888ก 2553
Copy 1
Available