การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย /

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

No Cover Image
Main Author: เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ประชาธิปไตย –– ไทย –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง –– ไทย
สิทธิของพลเมือง
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: (20), 348 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 97866119030916