รัฐชาติ-พรมแดน ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน =

Nation-states and Their Borders: Conflicts and Besolutions /

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2553
Subjects: ความมั่นคงระหว่างประเทศ –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความขัดแย้งทางการเมือง –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ภูมิรัฐศาสตร์
เขตแดน
ไทย –– ปัญหาเขตแดน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS523 ร352 2553
Copy 1
Available
Copy 4
Available

Social, Stack

Call Number: DS523 ร352 2553
Copy 5
Available
Copy 3
Available

Law, Stack

Call Number: DS523 ร352 2553
Copy 2
Available