จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /

สำนักหอจดหมายแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอจดหมายแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้มติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง, 2553
Subjects: กัลยาณิวัฒนา -- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, -- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, -- 2466-2552
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบสี
ISBN: 9789744173676