จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /

สำนักหอจดหมายแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอจดหมายแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้มติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง, 2553
Subjects: กัลยาณิวัฒนา -- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, -- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, -- 2466-2552
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ก411 จ131 2553
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3477
Volume v.1 Copy 2
Available
Volume V.2 Copy 2
Available