ไม้ยาที่ผาแต้ม /

ธนุชา บุญจรัส ; [บรรณาธิการ ชุมพล คุณวาสี, พร้อมจิต ศรลัมพ์]

Main Author: ธนุชา บุญจรัส
Other Authors: ชุมพล คุณวาสี,, พร้อมจิต ศรลัมพ์,, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547
Subjects: พืชสมุนไพร -- ไทย -- อุบลราชธานี
สมุนไพร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
พฤกษศาสตร์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information