การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ =

Human Resources Development /

สุจิตรา ธนานันท์

Main Author: สุจิตรา ธนานันท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2552
Subjects: การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549.M3 ส753ก 2552
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available