พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่ม =

Dictionary of food and drink /

รวบรวมโดย ปรีชา แดงโรจน์, พนิดา ฐิติวร

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Other Authors: พนิดา ฐิติวร
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชมรมนักบริหารการโรงแรม, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.
Subjects: อาหาร -- พจนานุกรม
เครื่องดื่ม -- พจนานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: TX349 ป467พ 2553
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available