สรุปข้อสังเกตคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก (UN) ต่อรายงานภายใต้ข้อ 44 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก/

ผู้แปล กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550
Subjects: สิทธิเด็ก ไทย
เด็ก ไทย ภาวะสังคม
เด็ก สถานภาพทางกฎหมาย ไทย
Children's rights Thailand
Children Thailand ocial conditions
Children Legal status, laws, etc. Thailand
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: HQ789 ส356 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available