สรุปข้อสังเกตคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก (UN) ต่อรายงานภายใต้ข้อ 44 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก/

ผู้แปล กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550
Subjects: สิทธิเด็ก –– ไทย
เด็ก –– ไทย –– ภาวะสังคม
เด็ก –– สถานภาพทางกฎหมาย –– ไทย
Children's rights –– Thailand.
Children –– Thailand –– ocial conditions.
Children –– Legal status, laws, etc. –– Thailand
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: HQ789 ส356 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available