ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่ายปีสอง =

Easy english news, the second year/

Terry L. Fredrickson ; สุนีย์ แคนยุกต์, แปล ; เกษมศรี วงษ์เลิศวิทย์, บรรณาธิการ

Main Author: เฟรดริคสัน, เทอรี่ แอล
Other Authors: สุนีย์ แคนยุกต์, เกษมศรี วงษ์เลิศวิทย์, Fredrickson, Terry L.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
หนังสือพิมพ์และการอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!