เอนไซม์ทางอาหาร /

ปราณี อ่านเปรื่อง

Main Author: ปราณี อ่านเปรื่อง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
Subjects: เอนไซม์
อาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!