การจัดการงานผลิตและบริการเพื่อการพัฒนา /

เบญจมาส เปาะทอง, ปวีณา ทองบุญยัง, จุฑารัตน์ ธาราทิศ

Main Author: เบญจมาส เปาะทอง
Other Authors: ปวีณา ทองบุญยัง, จุฑารัตน์ ธาราทิศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553
Subjects: การบริหารงานผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TS155 ป784ก 2553
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available