ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง =

It starts with one /

ผู้เขียน สจ๊วต แบล็ก เจ. และ ฮัล บี. เกรเกอร์เซ็น ; ผู้แปล ปวีณา แปลงประวัติ

Main Author: แบล็ก, เจ. สจ๊วต
Other Authors: เกรเกอร์เซ็น, ฮัล บี., ปวีณา แปลงประวัติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553
Subjects: การพัฒนาองค์การ –– การวางแผน.
การตัดสินใจของกลุ่ม.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD58.8 บ895ผ 2553
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available