เทคนิคการมอบหมายงาน =

Delegating work /

โทมัส แอล. บราวน์ ; นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์.

Main Author: บราวน์, โทมัส แอล.
Other Authors: นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552
Subjects: การบริหาร
การมอบอำนาจหน้าที่.
การมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD50 บ214ท 2552
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available