โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่น :

กรณีศึกษาช่างฝีมือพื้นบ้าน ภาคเหนือตอนล่าง /

จิรวัฒน์ พิระสันต์

No Cover Image
Main Author: จิรวัฒน์ พิระสันต์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถานอารยะรรมศึกษาโขง-สาละวิน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: วัฒนธรรม -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!