การบัญชีภาษีอากร =

Tax accounting /

[สมเดช โรจน์คุรีเสถียร]

Main Author: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
Subjects: การบัญชีภาษีอากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5681.T3 ส248ก 2547
Copy 0
Available