การศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านแม่เรวา จังหวัดนครสวรรค์ /

กฤษณา บุญชื่น

No Cover Image
Main Author: กฤษณา บุญชื่น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
ภาษาอังกฤษ –– การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ –– คำควบกล้ำ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1133 ก282ก 2553
Copy 1
Available