กฎระเบียบและพิธีการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ /

โดย ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Other Authors: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน). ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลอะญมณีและเครื่องประดับ, 2549
Subjects: สินค้าเข้า –– ภาษี
ภาษีศุลกากร
อัญมณี –– ภาษี
เครื่องประดับ –– ภาษี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HE1713 ก113 2549
Copy 1
Available