การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :

แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach /

วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ.

Other Authors: วิจิตรา กุสุมภ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.
Subjects: Critical Care –– nurses'instruction.
Holistic Nursing.
Intensive Care –– nurses'instruction.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WY154 ก492 2553
Copy 5
Available
Copy 4
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY154 ก492 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 7
In transit
Copy 6
Checked out Due: 2020-10-9 Recall This