คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว =

Working with the family /

สายพิณ หัตถีรัตน์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: สายพิณ หัตถีรัตน์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Family Health –– Handbooks.
Family Nursing –– Handbooks.
Family Practice –– Handbooks.
Physicians, Family –– Handbooks.
การพยาบาลครอบครัว –– คู่มือ.
ผู้ป่วย –– การดูแล.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB39 ค695 2553
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 9
Available
Copy 8
Available
Copy 7
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WB39 ค695 2553
Copy 12
Available

Dentistry, Stack

Call Number: WB39 ค695 2553
Copy 13
Available

Satit School, Stack

Call Number: 610.73 ส661ค 2553
Copy 2
Available

Nurse, Stack

Call Number: WB39 ค695 2553
Copy 11
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA418.5.F3 ค695 2553
Copy 10
Available
Copy 4
Available