ทฤษฎีองค์การ ฉบับแนวใหม่ =

Organization Theory /

วิเชียร วิทยอุดม

Main Author: วิเชียร วิทยอุดม
Other Authors: รัฐประศาสนศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซแท็กซ์, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ทฤษฎีองค์การ
องค์การ –– การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD37.T5 ว559ท 2554
Copy 4
Available
Copy 3
Checked out Due: 2020-9-25 Recall This
Copy 2
Checked out Due: 2020-10-8 Recall This