209 ฟอนต์สวย Photoshop /

ปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์, พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์ ; ธารี บางแก้ว, บรรณาธิการ

Main Author: ปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์
Other Authors: พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์, ธานี บางแก้ว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด, 2553
Subjects: อโดบีโฟโตช็อบ
แบบอักษรคอมพิวเตอร์ –– การออกแบบ –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตัวอักษร –– การออกแบบ –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z250.8.A25 ป619ส 2553
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available