คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1 - มาตรา 119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ จนถึงปี พ.ศ.2552/

จุลสิงห์ วสันตสิงห์

Main Author: จุลสิงห์ วสันตสิงห์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4664 ส672ค 2553
Copy 1
Available