เขตแดนเวียดนาม-จีน-กัมพูชา-ลาว /

พิเชฐ สายพันธ์, ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, วิพล กิติทัศนาสรชัย

Main Author: พิเชฐ สายพันธ์
Other Authors: ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, วิพล กิติทัศนาสรชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554
Series: เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา; 3.
Subjects: ลาว –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
กัมพูชา –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
จีน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
เวียดนาม –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS558.58 พ653ข 2554
Volume ล.3 Copy 3
Available

Law, Stack

Call Number: DS558.58 พ6563ข 2554
Volume ล.3 Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS558.58 พ653ข 2554
Volume ล.3 Copy 5
Available
Volume ล.3 Copy 4
Available

Humanities, Stack

Call Number: DS558.58 พ653ข 2554
Volume ล.3 Copy 2
Available