ศิลปะการฟัง : วิธีปรับปรุงการฟังที่ทำงาน ที่บ้านและในชุมชน =

Listening made easy : How to improve listening on the job, at home, and in the community /

โรเบอร์ต แอล มอนต์โกเมอรี่, เขียน ; วารินทร์ สินสูงสุด และวันทิพย์ สินสูงสุด, แปล

No Cover Image
Main Author: มอนต์โกเมอรี่, โรเบอร์ต แอล.
Other Authors: วารินทร์ สินสูงสุด, วันทิพย์ สินสูงสุด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การฟัง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: BF323 ม263ศ 2542
Copy 1
Available