การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ :

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร /

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ผลิตภัณฑ์สัตว์ การผลิต มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพ
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร มาตรฐานความปลอดภัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information