รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณิต ณ นคร

No Cover Image
Other Authors: อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ, บรรเจิด สิงคะเนติ, สมคิด เลิศไพฑูรย์, นันทวัฒน์ บรมานันท์, วรเจตน์ ภาคีรัตน์, บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, กิตติศักดิ์ ปรกติ, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
Subjects: กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย
สิทธิมนุษยชน -- ไทย
การกระทำของรัฐ
สิทธิพลเมือง -- ไทย
การบังคับคดี -- ไทย
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Audio Visual

Call Number: CD-LAW0119
Copy 1
Available