ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

39. Update in colorectal Surgery 2010/

บรรณาธิการ,จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์,วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา,และกษยา ตันติผลาชีวะ

Other Authors: จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์,, วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา,, กษยา ตันติผลาชีวะ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Colorectal -- Surgery
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2553
Volume ล.39 Copy 1
Available