กฎหมายความมั่นคง :

หนทางแก้ไขความขัดแย้ง? : ศึกษากรณีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้/

กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม/มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, 2553
Subjects: ความมั่นคงแห่งชาติ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย (ภาคใต้)
ไทย (ภาคใต้) –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT2490 ก116 2553
Copy 3
Available
Copy 4
Available

Law, Stack

Call Number: KPT2490 ก116 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available