เวชศาสตร์ฉุกเฉิน =

Textbook of emergency medicine /

บรรณาธิการ, สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, ดุจเดือน สีละมาด, กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์.

Other Authors: สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล,, ดุจเดือน สีละมาด,, กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Emergencies.
Emergency Medicine.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB105 ว896 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 3
Available

Nurse, Stack

Call Number: WB105 ว896 2553
Copy 5
Available
Copy 6
Available