25ปี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์

รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (2535-2550) และบทคัดย่อวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2546-2550)

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553
Subjects: สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยบูรพา –– อาจารย์ –– ผลงานวิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3479
Copy 2
Available