การบริหารการตลาด :

กลยุทธ์และยุทธวิธี =

อดุลย์ จาตุรงคกุล

Main Author: อดุลย์ จาตุรงคกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: การตลาด
การจัดการตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 505 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 505.
ISBN: 9745708852