วิธีวิทยาวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน :

บทสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ /

สินธุ์ สโรบล

Main Author: สิทธุ์ สโรบล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2552
Subjects: วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ชีวิตชุมชน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 ส721ว 2552
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available