ชาวบ้านวิจัย รากฐานใหม่ของสังคม :

สรุปการสัมมนาวิชาการ 10 ปีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 20-21 มีนาคม 2552 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ (ฮอลล์ 9) อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร /

เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2552
Subjects: ภูมิปัญญาชาววบ้าน –– วิจัย
ชุมชน –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ช528 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available