สร้างเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP + MySQL ฉบับสมบูรณ์ /

ชาญชัย ศุภอรรถกร ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ

Main Author: ชาญชัย ศุภอรรถกร
Other Authors: ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2553
Subjects: พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
มายเอสคิวแอล
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QA76.73.P224 ช486ส 2553
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: QA76.73.P224 ช486ส 2553
Copy 1
Available