ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGis : กรณีศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงเรียน =

An Overview of Geographic Information System and ArcGIS : Case Study of Selecting Suitable Areas for New School /

ฉัตรชัย มันตะวัตร, มานะ นิลจันทร์, รภัส อังคสิงห์

No Cover Image
Main Author: ฉัตรชัย มันตะวัตร
Other Authors: มานะ นิลจันทร์, รภัส อังคสิงห์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
อาร์คจีไอเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ –– ภูมิศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G70.21 ฉ232ศ 2553
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: ปร. ฉ232ศ 2553
Copy 2
Available