การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาโครงงานเครื่องศิราภรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ /

เปรมฤดี มีสนุ่น...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: วาสนา จันทุดม, สิทธา อ้นทองทิม, สมพร ช่วยแท่น, อโณทัย สินธุรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2547
Subjects: การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ –– นครสวรรค์
อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: 373.1334 ก492 2547
Copy 2
Cataloging
Copy 1
Cataloging