คติชนและภูมิปัญญาไทย /

เรไร ไพรวรรณ์

Main Author: เรไร ไพรวรรณ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553
Subjects: คติชาวบ้าน –– ไทย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน –– ไทย
การละเล่น –– ไทย
ศิลปกรรมพื้นบ้าน –– ไทย
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GR312 ร766ค 2553
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This