สมุดภาพที่ระลึก :

เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ /

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

Other Authors: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2553
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฝรั่งเศส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3543
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.F8 ส314 2553
Copy 1
Available