สมุดภาพที่ระลึก :

เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ /

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

Other Authors: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2553
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ฝรั่งเศส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
Physical Description: 169 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9789747709728