การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2545 /

กฤษศักดิ์ สงมูลนาค...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กฤษศักดิ์ สงมูลนาค, ซ่อนกลิ่น เดชพงษ์, ธีระรัตน์ พันธุ์มณี, พัชรา เมฆสุธีพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: โรงพยาบาลพุทธชินราช -- โครงการอบรม -- การประเมิน
การพยาบาล -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information