การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2545 /

กฤษศักดิ์ สงมูลนาค...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กฤษศักดิ์ สงมูลนาค, ซ่อนกลิ่น เดชพงษ์, ธีระรัตน์ พันธุ์มณี, พัชรา เมฆสุธีพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2546
Subjects: โรงพยาบาลพุทธชินราช –– โครงการอบรม –– การประเมิน
การพยาบาล –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!