การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /

รัตติกาล สิทธิยศ

No Cover Image
Main Author: รัตติกาล สิทธิยศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: หลักสูตรและการสอน -- วิจัย
Online Access: Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext

Education, Thesis

Call Number: 375 ร365ก 2560
Copy 1
Available