นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5 /

โดย สุรพล วิรุฬห์รักษ์

Main Author: สุรพล วิรุฬห์รักษ์
Other Authors: กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2554
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453
นาฏศิลป์ –– ไทย
ละคร –– ไทย
ละครร้อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GV1703.T5 ส852น 2554
Copy 1
Available