การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ =

Humidity control by air volume flow rate adjustment in evaporator for inverter air conditioner /

กฤษณะ วิชาพร,ฐนิศร์ สมีเพ็ชร,เอกลักษณ์ ยอดยิ่ง

No Cover Image
Main Author: กฤษณะ วิชาพร
Other Authors: ฐนิศร์ สมีเพ็ชร, เอกลักษณ์ ยอดยิ่ง
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: ความชื้น -- การควบคุม
เครื่องปรับอากาศ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TL271.5 ก281ก 2553
Copy 1
Available