คำอธิบาย วิชากฎหมายแพ่ง :

หลักทั่วไป ภาคทั่วไป :

สมยศ เชื้อไทย

No Cover Image
Main Author: สมยศ เชื้อไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information