รายงานการวิจัยเรื่องผลการเรียนแบบร่วมมือที่มีการจัดกลุ่มต่างกันตามระดับความสามารถทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล =

(Personal Digital Assistant) /

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

No Cover Image
Main Author: วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การสอนโดยอุปกรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1028.5 ว742ร 2554
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 371.334 ว742ร 2554
Copy 1
Available