วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Group Investigation (GI) กับสื่อการสอนบนระบบเครือข่าย รายวิชา 375224 : Logical Thinking /

ภาสกร เรืองรอง

No Cover Image
Main Author: ภาสกร เรืองรอง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: การทำงานในกลุ่มในการศึกษา
ความร่วมมือทางการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 371.33 ภ493ว 2555
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1632 ภ493ว 2553
Copy 1
Available